תקנון שימוש ותקנון פרטיות

 1. הגדרות:
  "המפעיל" (עד 50), מס' שותפות' 558446340, כתובת: פייר קניג 29 ירושלים, ירושלים, טל׳: 050-7903865, דוא"ל: add50add50@gmail.com.
 • "כתובת האתר": ad50.co.il
 • "המוצרים": כל המוצרים המוצגים למכירה באתר.
 • "משתמש/ת ו/או לקוח": כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנות.
 • "יום עסקים" לעניין תקנון זה הינם ימים א' – ה', לא כולל ערבי חג, חגים, ימי שבתון וזכרון וחול המועד.
 1. כללי
  • האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי נוי איכותיים לעיצוב הבית, והוא בבעלות המפעיל ומנוהל על ידו באמצעות עובדיו.
  • תקנון זה הוא הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר המפעיל, מערכת היחסים בין המפעיל ללקוח מוסדרת באמצעות תקנון זה.
  • כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.
  • תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיל האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
  • האתר מיועד לשימוש הלקוחות שמלאו להם 18 שנה. לקוח אשר בוחר לרכוש מוצרים באמצעות האתר מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות התקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר, באופן שההתקשרות תהא באמצעות אפוטרופוס. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
  • מפעיל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 1. רכישת מוצרים ותשלום:
  • הרכישה באתר מחולקת למספר שלבים כמפורט להלן.
  • בעת הרכישה עליך לבחור את המוצר הרצוי עם כל הפרטים הנכונים בהתאם להגדרות המופיעות באתר, ולעבור לביצוע התשלום באמצעות "הוספה לסל". על מנת להשלים את רכישת המוצר באתר עליך למלא את פרטייך המלאים (שם מלא, טל', כתובת מלאה, דוא"ל, מיקוד), לסמן את אופציית התשלום המועדפת בצורה פשוטה, קלה, מהירה, ובטוחה ולסיים את הרכישה באתר בהצלחה!
  • המפעיל רשאי בכל עת לעדכן את המחירים המוצגים באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת ביצוע ההזמנה בלבד.
  • המחירים המוצגים באתר הינם במונחי שקל ישראל והם כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  • המפעיל רשאי לא לאשר/לבטל את ההזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: (1) אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו; ו/או (2) במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו; ו/או (3) כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או (4) אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש ו/או (5)אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או (6) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או (7) המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או (8) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו ו/או (9) אם לפי דעת המפעיל, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' ו/או (10) בכל מקרה אחר המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה אחרת שהיא על פי שיקול דעתו של המפעיל.
  • הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר למשתמש וכל חיוב שחויב בו הלקוח בפועל יבוטל. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת המפעיל. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי המפעיל ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
  • התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים.
 1. תשלום ואבטחה:
  • אנחנו מציעים אפשרויות תשלום נוחות ומאובטחות, אפשרויות התשלום נבדקו על ידי חברות האשראי ואושרו עם התקן המחמיר ביותר לתשלומים באינטרנט .
  • הנתונים האישיים של המשתמש/ת נשמרים במערכת מאובטחת ואילו פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים לאחר העסקה (למען אבטחת מידע).
  • דף סליקת כרטיסי האשראי הינו חיצוני מהאתר (הסליקה תתבצע ע"י חברת (משולם) לה תקן  PCI  ספק שירותי הסליקה(payment gateway) העומד בתקן -PCI DSS Payment Card Industry Data Security  תקן אבטחה בינ"ל אחיד של חברות האשראי.
  • האתר מאובטח באמצעות אבטחת SSL בתקנים המחמירים ביותר.
 1. שלבי העסקה /בחירת המוצרים:
  • על הלקוח לבחור את המוצרים אותם הוא רוצה לרכוש ולוודא כי זו הזמנתו בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 3.2 לעיל ולאמור באתר.
  • אישור ההזמנה- לאחר הזנת פרטי התשלום, המפעיל ישלח לכם אישור בדבר ביצוע רכישה באתר. רק לאחר קבלת האישור ניתן לדעת בבטחה כי ההזמנה אושרה והיא בדרך אליכם.

דרכי קבלת האישור:

 • דואר אלקטרוני- ציון כתובת אימייל בהזמנה (עליכם לציין את כתובת הדוא"ל שלכם דרכה אתם תקבלו את כל האישורים הדרושים).
 • SMS – נא לציין את מספר הטלפון הנייד לצורך קבלת אישור רכישה באמצעות sms.
 • לאחר אישור התשלום ע"י חברת האשראי ישלח המפעיל ללקוח חשבונית מס.
 1. דרכי התשלום לביצוע הזמנה:
  • סליקת כרטיסי אשראי – כל סוגי כרטיסי האשראי אשר מצוינים באתרנו.

עסקאות שסטטוס התשלום לא הושלם באופן מלא לא יאושרו/ישלחו, אך יישארו במערכת עד להסדרת התשלום (עד 72 שעות משעת ההזמנה).

 1. מבצעים והטבות:
  • המפעיל רשאי להציע למשתמש האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. המפעיל שומר לעצמו את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא הודעה מראש, ובכפוף להוראות הדין.
  • המפעיל רשאי לבטל בכל זמן שיבחר ללא מתן הודעה מוקדמת את אחת ההטבות הקיימות באתר ו/או בדף הפייסבוק של המפעיל ו/או בדף האינסטגרם ו/או או לבטל את "קוד הקופון" אשר ניתן לקוחות. קוד הקופון יימסר ללקוחות בעת ביצוע הזמנה וגם כתוכן שיווקי.
 1. משלוחים בארץ ומסירת ההזמנה
  • מסירת ההזמנה תתבצע באמצעות שליח עד לביתו של הלקוח או לכתובת אותה ציין בעת הרכישה וזאת באמצעות חברת שליחויות חיצונית (HFD) אשר תיצור עמכם קשר לשם תיאום קבלת המשלוח וזאת בתוך 5 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
  • במידה ואספקת המוצר תתעכב ע"י חברת השליחויות מסיבות שאינן קשורות למפעיל, כי אז לא תהיה למפעיל כל אחריות ביחס לאיחור במועד אספקת המוצר ומסירתו ללקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל האיחור באספקת המוצר.
  • משלוח עם שליח עד הבית יעלה בנוסף לסכום הרכישה כ-29 ש״ח או (ללא עלות) בהזמנה אחת מעל לסכום של 299 ש״ח. המפעיל רשאי לשנות הוראה זו בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
  • במקרה של איחור באספקת המוצר, יאפשר המפעיל למשתמש לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אלא אם צוין אחרת במפורש. אספקת המוצר תתבצע לבית הלקוח ו/או לכתובת אותה מסר בעת הרשמתו לאתר. היה והקונה אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. תנאי למסירת המוצר היא חתימת המשתמש ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה. יודגש, כי המפעיל אינו מתחייב לספק המוצרים על פי מועדי האספקה לקונים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים. לקונים המתגוררים בישובים אלה עומדת האפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי בסמוך למקום מגוריהם אשר יתואם עמם מראש, וזאת אם אין ברצונם להמתין לאספקת המוצרים למועד בו תוסר ההגבלה הביטחונית כאמור.
 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:
  • האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").
  • בידי המזמין (ולא הנמען) האפשרות לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן. הזיכוי יועבר ללקוח באמצעות זיכוי כרטיס האשראי אותו העביר למפעיל.
  • במקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח, יפעל המפעיל בהתאם להוראות החוק.
  • משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מבניהם, על ידי מסירת הודעה למפעיל, ובמקרה כזה ישיב המפעיל לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין המוצר, והוא יהיה רשאי לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם, בנוסף לעלות דמי המשלוח שלא תושב ללקוח. לחילופין, ככל ויבחר בכך המשתמש יוענק לו זיכוי באתר בגובה סכום העסקה אותה ביטל בניכוי עלות המשלוח (במידה והמוצר נשלח אל המשתמש).
  • ביטול עסקה ו/או החלפת מוצר ו/או השבת המוצר כנגד קרדיט לשימוש באתר כאמור לעיל הינה – כל עוד לא נעשה במוצר שימוש כזה או אחר, באריזתו המקורית – תוך 14 ימים מקבלתו. מפעיל האתר יהא בעל שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש כאמור, כגון סימני שבר ו/או פגם ו/או לכלוך, לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את המשתמש בסכום הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מפעיל האתר.
  • השבת פריט תבוצע באמצעות פנייה לכתובת המייל המופיעה במבוא לתקנון, נציג שירות המפעיל ישלח למזמין כתובת למסירת הפריט אשר ברצונו להחזיר. ככל והמזמין יבחר כי יבוצע איסוף מביתו של המוצר ע"י חברת השליחויות של האתר (HFD), כי אז עלות השבת המוצר תחול על הלקוח בהתאם לעלות הנהוגה באתר באותה עת.
  • משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אדם בן 65 ומעלה או עולה חדש, זכאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ולתקנון זה.
  • על אף האמור, המפעיל לא יגבה דמי ביטול ודמי משלוח היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור, יודיע המשתמש על כך למפעיל ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.
  • יצוין ויודגש: כל החזר/זיכוי מצריך ומחייב הצגת חשבונית הרכישה.
  • על אף כל האמור, במקרים של עיצוב בהזמנה אישית לבקשת הצרכן לא תתאפשר החזרה ו/או החלפה של המוצר ו/או ביטול עסקה והשבת התשלום זאת במסגרת הסייג הקבוע בתקנה 6 (א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. שכן מדובר בטובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי דרישות מיוחדות.
 1. מדיניות פרטיות
  • הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הנרשם") במסגרת טופס ההרשמה באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המפעיל.
  • המפעיל לא ימסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין המפעיל; (ג) אם יארגן המפעיל את פעילותו במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של גוף אחר – המפעיל יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעיל החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעיל ו/או באתר ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעיל חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעיל החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות המפעיל, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של המפעיל. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי המפעיל בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
  • מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת המפעיל, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר שלו או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שימצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של המפעיל והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. המפעיל לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  • הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
  • נרשמים שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של המפעיל או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה המפעיל תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.
 1. שמירה על סודיות
  • המפעיל אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשביו.
  • המפעיל משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו. המפעיל עומד בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי.
  • האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, פרוטוקול SSL מבוסס על שיטת מפתח א-סימטרי, המכיל 2 מפתחות, כך שהודעה המוצפנת ע"י אחד יכולה להתפענח רק ע"י השני ולהפך. הדבר נקרא: הצפנת מפתח ציבורי – מפתח פרטי.
  • במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, המפעיל לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  • המפעיל מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
 1. שירות לקוחות
  • לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של האתר טל׳: 050-7903865, דוא"ל: add50add50@gmail.com. בין השעות 09:00-17:00.
 1. סמכות מקומית ועניינית
  • בחתימתי הנני מבין ונותן הסכמתי הבלתי חוזרת, כי בכל מקרה של סכסוך משפטי ו/או תביעה בבית משפט הסמכות המקומית תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז ירושלים. בקשר למוצרים ו/או לשירותים שאני רוכש מאתר אינטרנט זה.
 1. שונות
  • תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט (מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו"ב) וכן באמצעות כל סוגי הדפדפנים ואמצעי התקשורת.
  • האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר.
  • האתר עושה כל שביכולתו לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעתים עלולים להופיע אי דיוקים ו/או שגיאות ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן- ט.ל.ח.
  • כל התנהגות של מפעיל האתר לטובת משתמש האתר בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור מצידו על האמור בתקנון זה.
  • במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר יפעל, מפעיל האתר לטפל בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדו בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
  • בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כלי פרשני כלשהו.
  • היה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כלשהי שחלק כלשהו מתנאי השימוש דלעיל אינו תקף ו/או אינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשללו תוקפם או הוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר הסעיפים יישארו בתוקפם המלא.
  • מפעיל האתר רשאי להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות תכובדנה בהתאם להוראות תקנון זה.
  • רישומי השרת עליו מתנהל האתר, בדבר הפעולות המתבצעות ע"י הלקוח באמצעות האתר, יהוו ראיה לכאורה לעשיית הפעולות על ידו.
  • הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

תקנון קנייה – 2021
שתהיה לכם קנייה מהנה.

בברכה,
צוות האתר.

כבר עוזבים?!

עוד לא ראיתם את כל המבצעים שלנו...